• Be Star

    前調強烈的白葡萄柚就像是Be star 激烈活動的吸積盤,中調的佛手柑及康乃馨香就像是B type star 本身強烈的存在,後調的菸草味就像是吸積盤消失的Be star 般地沈穩